Eesti Töötukassa

Eesti Töötukassa on tööturu asutus, mille eesmärk on viia kokku tööd otsivad inimesed ja tööandjad ning toetada inimesi töö otsimise ajal. Töötukassa maksab töö kaotanud inimesele toetusi ja hüvitisi ning aitab uue töö leidmisel. Töötukassa pakub ümberõpet ja koolitusi nii tööd otsivale inimesele kui töötavale inimesele, aitab tööandjatel leida ja koolitada välja uusi töötajaid, tegeleb töövõime hindamisega.